Danh mục

Panme Đo Trong

Ứng dụng panme đo trong:

Được thiết kế dùng để đo đường kính bên trong của vật thể, đo đường kính của lỗ.

Đặc điểm panme đo trong:

Có một đầu vít cố định, một đầu có thể di chuyển bằng chốt khoá. Vật thể cần đo sẽ đặt giữa mỏ đo tĩnh và mỏ đo động. Trục quay di chuyển bằng cách xoay núm vặn hoặc bánh răng cho đến khi vật thể vừa khít 2 mỏ đo.

KINH DOANH MIỀN NAM

Lý Hải Ngọc|Nhân viên kinh doanh
Lý Hải Ngọc Nhân viên kinh doanh 090.189.2017
Võ Xuân Khánh|Nhân viên kinh doanh
Võ Xuân Khánh Nhân viên kinh doanh 090.189.2012
Trương Thanh Thảo|Nhân viên kinh doanh
Trương Thanh Thảo Nhân viên kinh doanh 090.189.2014
Bùi Phước Quyền|Nhân viên kinh doanh
Bùi Phước Quyền Nhân viên kinh doanh 093.115.2818
Nguyễn Đình Thuận|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Thuận Nhân viên kinh doanh 093.216.2818

KINH DOANH MIỀN BẮC

Phùng Văn Dũng|Nhân viên kinh doanh
Phùng Văn Dũng Nhân viên kinh doanh 090.189.2013
Nguyễn Đình Việt|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Việt Nhân viên kinh doanh 090.140.5818
Nguyễn Ngọc Tiến|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến Nhân viên kinh doanh 090.274.3818