Danh mục

Cách thức thanh toán

HHM-ONLINE áp dụng 2 chính sách thanh toán:

  1. Thanh toán bằng tiền mặt: dành cho đơn hàng dưới 20.000.000 vnđ (hai mươi triệu)
  2. Thanh toán chuyển khoản: hợp đồng trên 20.000.000 vnđ (hai mươi triệu)

HHM-ONLINE áp dụng thanh toán qua chuyển khoản qua các ngân hàng sau: 

Nhân viên tư vấn Miền Bắc

Phùng Văn Dũng|Sales Engineer
Phùng Văn Dũng Sales Engineer 090.189.2013
Nguyễn Đình Việt|Sales Engineer
Nguyễn Đình Việt Sales Engineer 090.140.5818
Nguyễn Mạnh Hải|Sales Engineer
Nguyễn Mạnh Hải Sales Engineer 090.138.1812
Nguyễn Ngọc Tiến|Sales Engineer
Nguyễn Ngọc Tiến Sales Engineer 090.274.3818

Nhân viên tư vấn Miền Nam

Lý Hải Ngọc Sales Engineer 090.189.2017